Toplantı salonu ses yalıtım işleminin yapılması için öncelikle sesin gidiş yönünün bulunması gerekmektedir. Konuşmacı ve toplantıya katılanların birbiriyle etkin ve etkileyici bir şekilde iletişim halinde olabilmesi için öncelikle ses akustiğinin ve yankının doğru orantıda olması gerekmektedir. Aynı zamanda toplantının bölünmemesi dışarıdan sesin gelmemesine de bağlıdır. Bunların uzman bir ekip tarafından tespit edilerek tam bir çözüm bulunması gerekmektedir.

toplantı salonu ses yalıtımı
toplantı salonu ses yalıtımı
toplantı salonu ses yalıtımı

Ses Yalıtımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ortamın büyüklüğüne ve oturma kapasitesine göre değişebilen bu materyallerin en uygun olanı yalıtım yapılmadan önce gerçekleştirilen keşiflere bağlıdır. Sesin eşit dağılımı ve dışarıdan sesin gelmemesi aynı zamanda gizlilik adına içeriden de dışarıya sesin gitmemesi önemli faktörler arasında yerini almaktadır.

Bunların yanı sıra görselliğin de ön planda tutulduğunu da belirtmek mümkün. Toplantı salonu ses yalıtımı ile ilgili gerekli materyallerin döşenmesinden ve ses yankısı başta olmak üzere eşit dağılım dışarıdan içeriye içeriden dışarıya ses gitmemesi gibi durumların test edilmesinden sonra görsellik anlamında da düzenlemeler yapılmaktadır. Akustik süngerler ya da diğer gereken materyaller tamamen döşendikten sonra yine yalıtımlı paneller döşenebildiği gibi boya ile de görsellik tamamlandıktan sonra tüm işlemler bitmektedir.

Ses Yalıtımı Tespiti ve Yalıtım Çözümleri

Gerek ofis gerekse de toplantı salonları gibi alanlar akustik ve yalıtımın en iyi şekilde yapıldığı alanlar olmalıdır. Toplantı sırasında önceden yapılmış bir yalıtım sayesinde ses eşit bir şekilde dağılır ve oturma pozisyonu her nerede olursa olsun ses kesintisiz bir şekilde ulaşır.
Bu anlamda, toplantı salonlarında alanın büyüklüğüne, ortamın akustiğinin sağlanması, ses şiddetinin nereden çarpıp dengelendiğine ve dışarıdan ses gelmesi durumunda kaynağına bakılarak yalıtımın yapılması gerekmektedir.
Bu tip alanlarda akustik süngerler ve bariyerli akustik süngerler kullanılmaktadır. Ayrıca toplantı salonu ses yalıtımı için mekânın görüntüsüne ve firmanın tarzına göre farklı renklerde akustik kumaş paneller, teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretilen tekno touch süngerler ve akustik melamin süngerler de kullanılmaktadır. Ayrıca zeminde parke ve fayans gibi akustiği engelleyecek materyaller yerine tabanı kauçuktan yapılmış halılar da kullanılabilinmektedir.