Titreşim sönümleyici malzemeler, titreşim ve titreşim kaynaklı gürültüleri azaltmak veya kontrol etmek için kullanılan özel malzemelerdir. Bu malzemeler, titreşim enerjisinin emilmesi, dağıtılması veya sönümlenmesi yoluyla çalışır.